Portfolio

Fashion Show

SILENT FASHION SHOW TECHNOLOGY MEET CATWALKS SILENTSYSTEM MODEVISNING Att utveckla formatet för den tysta modevisningen under de senaste tre åren har varit en intressant