YAMAHA SILENTEXPERIENCE

A NEW SUGGESTIVE MULTI-SENSORIAL EXPERIENCE

YAMAHA SILENT EXPERIENCE

En konsert utförd i nattens tystnad, upplevd av varje medlem i publiken och hens hörselmikrokosmos med hjälp av högkvalitativa wifi-headset. Lyssna på ett program som inspirerar natten, vandra runt omfattad av drömlandskap. Fritt att gå runt i en 500 meters radie och ta del av de suggestiva naturliga och arkitektoniska underverk som omringar, kan publiken leva musik, konst och litteratur som sipprar ihop på samma ideala scen. Åskådaren påminns om hur natten och dess illusion dragit fram känslor i konstnärer av alla epoker.

Silent Concert Louvre

Yamaha Silent Concert

Gör varje plats ännu mer stämningsfull. Inte längre bara scenen; utan varje hall, teater, slott, park, kiosk, innergård, gata, torg och stjärnhimmel. Upplev en konsert där publikens rörelse är en del av konsten.

Yamaha Silent Experience
Museum of The Moon
Silent Concert Montblanc
Yamaha Concert
Silentexperience Yamaha Music
Logo Silentsystem Round