RECORDING STUDIO

RF AUDIO SYSTEMS FOR STUDIOS

SILENTSYSTEM x PRO AUDIO

Inspelningsstudior är ofta uppdelade för isoleringsändamål och kommunikationen måste hitta sin egen väg.
Med hörlurar för alla inblandade i ett projekt, har Silentsystem lösningen för att skapa en bättre arbetsplats och ett anslutet arbetsflöde.
Alla indikationer som kommer från styrbåsen överförs perfekt med en stor räckvidd. Operatörer, tekniker, producenter, och artister kan dela kanaler för omedelbar återkoppling samt kommentarer.

Bulb Recording Studio

Recording Studio

Silentsystem är stolta över att vara aktiva inom dessa fantastiska platser, där verklig passion för ljud lever och pumpar.

Listening
Strings
Recording Silentsystem
Singer
Studio Silentsystem
Logo Silentsystem Round