AUDIBLE LIVE PODCAST

ROBERTO SAVIANO IN “LE MANI SUL MONDO”

ROBERTO SAVIANO x AUDIBLE

Från Italien till Colombia, Ryssland till Tyskland, Mexiko till Frankrike, England till Malta, och till USA. Podcast som berättar om händer på världen, händer som förstör, händer som förgiftar, som skjuter, som placerar och utlöser TNT; men också händer som skriver, händer som gräver, som söker sig till andra händer, och som når dem. Händer som flätas samman med andra för att rädda vår värld.

Saviano x audible

Roberto Saviano för Audible

Världens första live podcast med Silentsystem-hörlurar och bineurala ljud på Piccolo Teatro i Milano. Med den populära författaren Roberto Saviano och hans bok: Le mani sul mondo (Händerna på världen).

Silentsystem x Roberto Saviano
Saviano Audible podcast
Audible Podcast
Roberto Saviano Silentsystem
Piccolo teatro Milano
Logo Silentsystem Round